Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


22.10.2007

Постанова № 380 - ОД

про закриття справи
Одеське ТУ


ПОСТАНОВА № 380 - ОД

м.Одеса

2007-10-22

Я, уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ровинський Юрій Олександрович – начальник Одеського територіального управління ДКЦПФР, розглянувши справу про правопорушення на ринку цінних паперів та на підставі акту про правопорушення на ринку цінних паперів № 414- ОД від 10.10.2007 р., у відношенні: ВАТ ГСКБ «Грунтомаш». Місцезнаходження: 65003, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72. Код ЄДРПОУ: 04618079. Засоби зв’язку: тел. 778-64-35, 778-64-35. Банківські реквізити: відомості відсутні.

ВСТАНОВИВ:

ВАТ ГСКБ «Грунтомаш» несвоєчасно розкрило у офіційному друкованому виданні особливу інформацію про зміни у складі посадових осіб, які відбулись 03.08.2007р. згідно загальних зборів ВАТ ГСКБ «Грунтомаш», що є порушення вимог ст. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та абзацу 4 п. 1 глави 3 розділу ІІ Положення «Про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням ДКЦПФР за № 1591 від 19.12.2006р. Зазначений факт вчинення правопорушення на ринку цінних паперів підтверджується листом ВАТ ГСКБ «Грунтомаш» (н/вх. № 22/1336 від 15.08.2007р.). Враховуючи наявність в діянні ВАТ ГСКБ «Грунтомаш» ознак правопорушення, 02.10.2007р. Одеським теруправлінням ДКЦПФР була винесена постанова про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів № 400 – ОД, якою передбачалося керівнику або повноважному представнику ВАТ ГСКБ «Грунтомаш» прибути 10.10.2007р. до Одеського теруправління ДКЦПФР для ознайомлення та підписання акту про правопорушення на ринку цінних паперів. 10 жовтня 2007 року у відношенні ВАТ ГСКБ «Грунтомаш» був складений акт про правопорушення на ринку цінних паперів № 414– ОД . Для ознайомлення та підписання акту про правопорушення на ринку цінних паперів прибув уповноважений представник ВАТ ГСКБ «Грунтомаш» - Амеліна О.В. (довіреність від 09.10.2007р. за № 4/03-103). Розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів призначений на 22.10.2007р., про що винесена постанова про розгляд справи за № 408 – ОД від 11.10.2007 р. На розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів прибув уповноважений представник ВАТ ГСКБ «Грунтомаш» - Амеліна О.В. (довіреність від 09.10.2007р. за № 4/03-103), який зазначив, що особливу інформацію про зміни у складі посадових осіб, які відбулись 03.08.2007р., не надалось можливим розкрити своєчасно у офіційному друкованому виданні ДКЦПФР (газета «Цінні папери України») за виною видання, про що свідчить платіжне доручення від 09.09.2007р. № 205, згідно якого ВАТ ГСКБ «Грунтомаш» своєчасно сплатило за послугу розміщення вказаної інформації у зазначеному виданні. Таким чином, в діях ВАТ ГСКБ «Грунтомаш», а саме: у несвоєчасному розкритті в офіційному друкованому виданні особливої інформації про зміни у складі посадових осіб, які відбулись 03.08.2007р. згідно загальних зборів ВАТ ГСКБ «Грунтомаш», відсутня вина, тобто склад правопорушення. Враховуючи вищезазначене та керуючись вимогами ст. 9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, п.п. 7, 9 Положення “Про територіальні органи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку”, затвердженого рішенням ДКЦПФР за № 9 від 14.05.1997р., п. 3.5, підпункту 2 пункту 8.4 “Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій”, затверджених Наказом ДКЦПФР за № 2 від 09.01.1996р., у редакції рішення ДКЦПФР № 27 від 13.02.2001р.,

ПОСТАНОВИВ:

1. Справу про правопорушення у відношенні ВАТ ГСКБ «Грунтомаш» за порушення вимог ст. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та абзацу 4 п. 1 глави 3 розділу ІІ Положення «Про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням ДКЦПФР за № 1591 від 19.12.2006р, закрити за відсутністю складу правопорушення. 2. Відділу контрольно-правової роботи направити копію постанови до Юридичного управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для обліку та контролю. 3. Постанову може бути оскаржено протягом 10 днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або господарського суду у встановленому законодавством порядку.