Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 25.02.2009
Дата публікації 27.02.2009 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Головне спеціалізоване конструкторське бюро по грунтообробних машинах"
Юридична адреса* м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, 65003
Керівник* Мудрицький Григорій Анатолійович - Директор. Тел: 0487786435
E-mail* neo@elaninet.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про одержання кредитної лінії прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол від 27.06.2008 року).
Кредитний договір підписано 01.07.2008 року , кінцевий термін погашення кредиту є 08.06.2009 року. Вид кредиту – поновлена кредитна лінія.
Сума кредиту складає 1 136 000,00 $ США, процентна ставка 14% річних.
Кредит наданий КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження м. Дніпропетровськ, Набережна перемоги, 50). Кредит одержаний для фінансування поточної діяльності Товариства.
25.02.2009 року кредитна лінія закрита. Повернення кредиту здійснено в грошовій формі.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Мудрицький Григорій Анатолійович