Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 23.01.2009
Дата публікації 27.01.2009 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Головне спеціалізоване конструкторське бюро по грунтообробних машинах"
Юридична адреса* м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, 65003
Керівник* Мудрицький Григорій Анатолійович - Директор. Тел: 0487786435
E-mail* neo@elaninet.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про одержання кредитної лінії прийнято на засіданні Правління (протокол від 05.10.2007 р.) та затверджене на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол від 05.10.2007 р.).
Рішення про збільшення кредитної лінії було прийнято на засідання Наглядової ради (протокол від 02.04.2008 р.).
Кредитний договір підписано 01.07.2007 року, додаткова угода до кредитного договору підписана 09.04.2008 р., кінцевий термін погашення кредиту є 12.10.2009 року. Вид кредиту – поновлювана кредитна лінія.
Сума кредиту складає 5 500 000,00 гривень, процентна ставка 12% річних.
Повернення кредиту буде здійснено в грошовій формі. У заставі під отримання кредиту знаходяться товарно-матеріальні цінності.
Кредит наданий КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження м. Дніпропетровськ, Набережна перемоги, 50). Кредит одержаний для фінансування поточної діяльності Товариства.
Фактична дата отримання частини кредиту – 23.01.2009 року. Сума дорівнює 25002,05 гривень, що становить 0,45 % від загального розміру кредиту. Співвідношення суми отриманої частки кредиту до вартості чистих активів на початок 2008 року становить 1,02 %,
Вартість чистих активів ВАТ ГСКБ «Грунтомаш» на 30.09.2008 року становить 5571,8 тис.грн.
Співвідношення суми кредиту до вартості чистих активів на початок 2008 року становить – 225,0 %.
Примітка: Вартість чистих активів розрахована на кінець третього кварталу 2008 року та співвідношення суми кредиту до вартості активів розрахована на початок 2008 р. у зв’язку з тим, що дата складання звітності за 2008 рік не настала.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Мудрицький Григорій Анатолійович