Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 18.12.2008
Дата публікації 19.12.2008 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Головне спеціалізоване конструкторське бюро по грунтообробних машинах"
Юридична адреса* м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, 65003
Керівник* Мудрицький Григорій Анатолійович - Директор. Тел: 0487786435
E-mail* neo@elaninet.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про одержання кредитної лінії прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол від 27.06.2008 року).
Кредитний договір підписано 01.07.2008 року , кінцевий термін погашення кредиту є 08.06.2009 року. Вид кредиту – поновлена кредитна лінія.
Сума кредиту складає 1 136 000,00 $ США, процентна ставка 14% річних.
Повернення кредиту буде здійснено в грошовій формі. У заставі під отримання кредиту знаходяться товарно-матеріальні цінності.
Кредит наданий КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження м. Дніпропетровськ, Набережна перемоги, 50). Кредит одержаний для фінансування поточної діяльності Товариства.
Фактична дата отримання частини кредиту – 18.12.2008 року. Сума дорівнює 5887,61 $ США, що становить 0,52 % від загального розміру кредиту. Співвідношення суми отриманої частки кредиту до вартості чистих активів на початок 2008 року становить 2,2 %,
Вартість чистих активів ВАТ ГСКБ «Грунтомаш» на кінець І півріччя 2008 року становить 2444,9 тис.грн.
Співвідношення суми кредиту до вартості чистих активів на початок 2008 року становить – 224,9 %.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Мудрицький Григорій Анатолійович