Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 01.10.2008
Дата публікації 02.10.2008 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Головне спеціалізоване конструкторське бюро по грунтообробних машинах"
Юридична адреса* м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, 65003
Керівник* Мудрицький Григорій Анатолійович - Директор. Тел: 0487786435
E-mail* neo@elaninet.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про одержання кредитної лінії прийнято на засідання Наглядової ради Товариства (протокол від 27.06.2008 року).
Кредитний договір підписано 01.07.2008 року , кінцевий термін погашення кредиту є 08.06.2009 року. Вид кредиту – поновлена кредитна лінія.
Сума кредиту складає 1 136 000,00 $ США, процентна ставка 14% річних.
Повернення кредиту буде здійснено в грошовій формі. У заставі під отримання кредиту знаходяться товарно-матеріальні цінності.
Кредит наданий КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження м. Дніпропетровськ, Набережна перемоги, 50). Кредит одержаний для фінансування поточної діяльності Товариства.
Фактична дата отримання ІY- траншу – 01.10.2008 року. Сума дорівнює 7140,30 $ США, що становить 0,63 % від загального розміру кредиту. Всього отримано 280461,98 $ США, що становить 24,7 від загального розміру кредиту.
Вартість чистих активів ВАТ ГСКБ «Грунтомаш» на кінець 2007 року становить 2444,4 тис.грн.
Співвідношення суми кредиту до вартості чистих активів на початок 2008 року становить – 224,9 %. Співвідношення суми отриманого кредиту до вартості чистих активів на початок 2008 року становить – 53,2 %.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Мудрицький Григорій Анатолійович